نوچە
سەرەدانا قوتابيێت پشكا بيستانكارى بو ناف باغچێن كوليژێ
July 16, 2018, 6:44 p.m.

سەرەدانا قوتابيێت پشكا بيستانكارى بو ناف باغچێن كوليژێ و ديتنا رووەكێن جوانكاريێ ناف خانيێن شیشەى و دەرڤەى خانی وچەوانيا چافدانا وان

دگەل دكتور يوسف حسين حمو و ماموستا جنار صالح

پتر زانین
گه شتا قوتابيێن پشكا گه شتيارى وتیوريزما ژينگه هىێ بو فەرمانگه ها پانوراما پاركا ئازادى
July 16, 2018, 6:43 p.m.

گه شتا قوتابيێن پشكا گه شتيارى وتیوريزما ژينگه هىێ بو فەرمانگه ها پانوراما پاركا ئازادى ل كه ل
به ريز د. يوسف علي

پتر زانین
گه شتنا زانستى يا پشكا به رهـه مێ گيانه وه رى
July 16, 2018, 6:41 p.m.

خولا هاڤينى
گه شتنا زانستى يا پشكا به رهـه مێ گيانه وه رى ل روژا ئيك شه مبى ل ريكه فتى ١٥/٧/٢٠١٨ بو كارگه ها سبياتيين به ركه
ب سه رپه رشتيا د.جمال صديق خورشيد

پتر زانین
خولا هاڤينێ پشکا ئاخ و ئاڤ ل کارگەها کاشێ
July 16, 2018, 6:39 p.m.

خولا هاڤينێ پشکا ئاخ و ئاڤ ل کارگەها کاشێ

سەرپەرشتیا دکتور .. مصطفى اسماعيل

پتر زانین
خولا هاڤينێ يا پشكا ده رامه تێن كێلگه هي
July 16, 2018, 6:38 p.m.

خولا هاڤينێ يا پشكا ده رامه تێن كێلگه هي دگه ل ماموستا دلسوز

پتر زانین
سەرەدانا قوتابيێت پشكا بيستانكارى بو بيستانێن زەرزەواتى ل کولیژێ
July 15, 2018, 6:33 p.m.

سەرەدانا قوتابيێت پشكا بيستانكارى بو بيستانێن زەرزەواتى ل کولیژێ و بابەتێ ئەڤرو لسەر چەوانيا جنينا زەرزەواتى و باقشكرنا عەردى دگەل
‎ماموستا سميرە طاهر و ماموستا غربت حسن

پتر زانین
خولا هاڤينى پشكا به رهـه مێ گيانه وه رى
July 13, 2018, 6:32 p.m.

خولا هاڤينى پشكا به رهـه مێ گيانه وه رى ل روژا جار شه مبى ل ريكه فتى ١١/٧/٢٠١٨
وانا پراكتيكى لسه ر جاوانيا دانا ده رمانان بو گيانه وه را ب سه ر به رشتيا ماموستا عدنان محمد

پتر زانین
خولا هاڤينى پشكا به رهـه مێ گيانه وه رى
July 13, 2018, 6:30 p.m.

خولا هاڤينى پشكا به رهـه مێ گيانه وه رى ل روژا سى شه مبى ل ريكه فتى ١٠/٧/٢٠١٨
وانا پراكتيكى لسه ر جاوانيا جيكرنا سايلجى ب سه ر به رشتيا ماموستا ابراهيم سالم

پتر زانین
خولا هافينێ پشکا گه شتیاری و تیوریزما ژینگه هێ سه ره دانا ویسگه ها که ش و هه وای کر
July 12, 2018, 5:36 p.m.

خولا هافينێ پشکا گه شتیاری و تیوریزما ژینگه هێ سه ره دانا ویسگه ها که ش و هه وای کر ل کولیژا چاندنێ

ب سه ر په رشتیا د. نه به ز و م. غریبه

پتر زانین
خولا هاڤينى پشكا ده رامه تێن كێلگه هى رەدانەك بو ئاكرێ کر
July 12, 2018, 5:35 p.m.

خولا هاڤينى پشكا ده رامه تێن كێلگه هى رەدانەك بو ئاكرێ کر

پتر زانین