خولا هاڤينى پشكا به رهـه مێ گيانه وه رى
Aug. 7, 2018, 6:33 p.m.

خولا هاڤينى پشكا به رهـه مێ گيانه وه رى ل روژا جار شه مبى ل ريكه فتى ١١/٧/٢٠١٨
وانا پراكتيكى لسه ر جاوانيا دانا ده رمانان بو گيانه وه را ب سه ر به رشتيا ماموستا عدنان محمد