الاخبار
سمينارێت قوتابيێن قوناغا جارێ
مارس 29, 2017, 2:16 م

پشكادەرامەتێن کێلگەی سمينارێت قوتابيێن قوناغا جارێ

التفاصيل
ساخكرنا بيره وه ريا كاره ساتا هەلەبچه
مارس 16, 2017, 2:20 م

وه ك سالانه ساخكرنا بيره وه ريا كاره ساتا #هەلەبچه و ده ربرين ژ خه مو نه خوشيا ڤئ روژ كو چجار نه هێت ژبیرکرن و بویە خالە…

التفاصيل
سمينارێت قوتابين قوناغا جارێ
مارس 9, 2017, 2:28 م

پشكابیستانکاری سمينارێت قوتابين قوناغا جارێ

التفاصيل
سمينارێت قوتابيێن قوناغا جارێ
مارس 8, 2017, 2:30 م

پشكادەرامەتێن کێلگەی سمينارێت قوتابيێن قوناغا جارێ

التفاصيل
پشكادەرامەتێن کێلگەی سمينارێت قوتابيێن قوناغا جارێ
مارس 3, 2017, 2:42 م

پشكادەرامەتێن کێلگەی سمينارێت قوتابيێن قوناغا جارێ

التفاصيل
پشكاپاراستنا رووه كي سمينارێت قوتابيێن قوناغا جارێ
مارس 3, 2017, 2:36 م

پشكاپاراستنا رووه كي سمينارێت قوتابيێن قوناغا جارێ


التفاصيل
گەنگەشا ناما ماستەرێ یاقوتابیا خاندنا بلند(غريبه) ماموستا ل پشکا دارستان
فبراير 4, 2017, 3:17 م

گەنگەشا ناما ماستەرێ یاقوتابیا خاندنا بلند(غريبه) ماموستا ل پشکا دارستان


التفاصيل