نووجه

نووجه

" STRATEGIC PLANNING AND SETTING GOALS FOR 2022" ON 26.12.2021سميناره ك هاته بيشكيشكرن لسه ر
Jan. 14, 2022, 3:49 p.m.

 

"Strategic  Planning  and  Setting  Goals  for  2022  " سميناره ك هاته بيشكيشكرن لسه ر    

زلايى : د.حسين محمد رشيد

 ل رو…

پتر زانین
ئه زمونين دوماهيا وه رزى ئيكى – خولا ئيكى 2022– 2021
Dec. 12, 2021, 6:09 p.m.

ل ده مى ئه نجامدانا ئه زمونين دوماهيا وه رزى ئيكى– خولا ئيكى 2022 – 2021 هيزا راكرى كوليزا ده رمانسازى " د.مؤيد أغالي ميرزا " ل كه ل هيزا هاريكارى راكرى " غزوان عبد الرؤوف " و هيزا سه روكى ليزنا ئه زمونا د. "عمار احم…

پتر زانین
A SCIENTIFIC SYMPOSIUM ON THE ANNIVERSARY OF WORLD AIDS DAY, IN THE COLLEGE OF PHARMACY, ON 1.12.2021
Dec. 2, 2021, 11:16 a.m.

On the occasion of the anniversary of the World AIDS Day, which falls on December 1, 2021, the College of Pharmacy / University of Dohuk, in cooperation with the General Directorate of Health in Dohuk Provnice, held a scientific sy…

پتر زانین
سميناره ك هاته بيشكيشكرن لسه ر "TOTAL AND FREE VITAMIN D STATUS AMONG APPARENTLY HEALTHY ADULTS LIVING IN DUHOK GOVERNORATE", ON 28.11.2021
Nov. 29, 2021, 9:33 a.m.

 

سميناره ك هاته بيشكيشكرن لسه ر:

 

  “Total and Free Vitamin D Status among Apparently Healthy Adults Living in Duhok Governorate”

 

ز لايى:

ONE TEST FOR ALL TUMORS : THE NEW APPROACH IN TUMOR SCREENING ", ON 28.11.2021 "سميناره ك هاته بيشكيشكرن لسه ر
Nov. 29, 2021, 9:16 a.m.

 

سميناره ك هاته بيشكيشكرن لسه ر

ONE TEST FOR ALL TUMORS: THE NEW APPROACH IN TUMOR SCREENING

     

زلايى : د. عامر عبدالله

 …

پتر زانین
وورك شوبه ك ل زير ناف و نيشان : رينمايين دلنيارى جورى و بلندكرنا بلا زانستى و خواندنا بلند يين سالا خواندنى 2022– 2021
Nov. 3, 2021, 7:07 p.m.


ل زير  جافديريا راكريا كوليزا ده رمانسازى / زاكويا دهوك  وورك شوبه ك هاته ئه نجامدان  بو ما وى روزه كى ل روزا 28 / 10 / 2021  لزير ناف و نيشان : رينمايين دلنيارى جورى و بلندكرنا بلا زانستى و خواندنا بلند يين سالا خواندنى 2022 – 2021 و هاته ب…

پتر زانین
ريكلام وورك شوب: INSTRUCTIONS FOR QUALITY ASSURANCE , ACADEMIC PROMOTIONS AND GRADUATE STUDIES FOR THE COLLEGE OF PHARMACY FOR THE YEAR 2021 / 2022
Sept. 28, 2021, 12:18 a.m.

Under supervision of the deanery office of the college of pharmacy at UOD, we  are  pleased  to  announce  a one-day workshop  entitled: INSTRUCTIONS FOR QUALITY  ASSURANCE, ACADEMIC PROMOTIONS AND GRADUATE STUDIES FOR THE  COLLEGE…

پتر زانین
سه روكى زانكويا دهوك دويفجوونا ئه زموونين خولا دووى دكه ت ل كوليزا ده رمانسازى
Aug. 17, 2021, 9 p.m.

ل ده مى ئه نجامدانا ئه زمونين دوماهيا وه رزى ئيكى و دووى – خولا دووى 2020 – 2021 هيزا سه روكى زانكويا دهوك "د.داود سليمان ئه تروشى"  ل كه ل هيزا  هاريكارى راكرى كوليزا ده رمانسازى  " غزوان عبد الرؤوف " و هيزا سه روكى ليزنا ئه زمونا " نيروز آزاد جلب…

پتر زانین