نووجه
ريكلام وورك شوب: INSTRUCTIONS FOR QUALITY ASSURANCE , ACADEMIC PROMOTIONS AND GRADUATE STUDIES FOR THE COLLEGE OF PHARMACY FOR THE YEAR 2021 / 2022
Sept. 28, 2021, 12:18 a.m.

Under supervision of the deanery office of the college of pharmacy at UOD, we  are  pleased  to  announce  a one-day workshop  entitled: INSTRUCTIONS FOR QUALITY  ASSURANCE, ACADEMIC PROMOTIONS AND GRADUATE STUDIES FOR THE  COLLE...

پتر زانین
سه روكى زانكويا دهوك دويفجوونا ئه زموونين خولا دووى دكه ت ل كوليزا ده رمانسازى
Aug. 17, 2021, 9 p.m.

ل ده مى ئه نجامدانا ئه زمونين دوماهيا وه رزى ئيكى و دووى – خولا دووى 2020 – 2021 هيزا سه روكى زانكويا دهوك "د.داود سليمان ئه تروشى"  ل كه ل هيزا  هاريكارى راكرى كوليزا ده رمانسازى  " غزوان عبد الرؤوف " و هيزا سه روكى ليزنا ئه زمونا " نيروز آزاد ج...

پتر زانین
سمينار ه ك هاته بيشكيشكرن لسه ر: HUMANS AND RECESSIVE DISORDERS IN THE NEXT TEN YEARS , ON 31.5.2021
June 1, 2021, 3:32 a.m.

     
سميناره ك هاته بيشكيشكرن لسه ر:

"Humans  and  Recessive  Disorders  in  the  Next  Ten  Years " 

زلايى : د. پتر زانین

سمينار ه ك هاته بيشكيشكرن لسه ر: ADMINISTRATION OF MEDICINES BY NASAL ROUTE , ON 31.5.2021
June 1, 2021, 2:32 a.m.


سميناره ك هاته بيشكيشكرن لسه ر:

"Administration  of  medicines  by  nasal  route"

 زلايى : د. سهيل صباح

 ل ر...

پتر زانین
سمينار ه ك هاته بيشكيشكرن لسه ر: MOLECULAR IMMUNE PATHOGENESIS AND DIAGNOSIS OF COVID-19 , ON 31.5.2021
June 1, 2021, 1:49 a.m.

   
سميناره ك هاته بيشكيشكرن لسه ر:

" Molecular Immune Pathogenesis and Diagnosis of COVID-19"

 

زلايى : د. <...

پتر زانین
وورك شووبه ك هاته ئه نجامدان لزير نا ف ونيشان: MECHANISMS OF THE EXAMINATION COMMITTEE WORK IN THE COOLEGE OF PHARMACY , ON 30.5.2021
May 31, 2021, 1:38 a.m.

 

ل زير جافديريا راكريا كوليزا ده رمانسازى / زانكويا دهوك وورك شوبه ك هاته ئه نجامدان   بو ماوى ئيك روز ل

      زير ناف ونيشان : "Mechanisms  of  the  examination  committee  work  in  the  coolege   of Pharmacy " پتر زانین

سمينار ه ك هاته بيشكيشكرن لسه ر: EXTENDED SPECTRUM BETA LACTAMASE , ON 30.5.2021
May 31, 2021, 12:17 a.m.

   
سميناره ك هاته بيشكيشكرن لسه ر:

"Extended  spectrum  beta  lactamase"  

  • زلايى : د. نيبال سامي مايكلز

 ل روزا ...

پتر زانین
سمينار ه ك هاته بيشكيشكرن لسه ر: A COMPARISON OF LEVOFLOXACIN VERSUS CLARITHROMYCIN EFFICACY AND SAFETY IN THE ERADICATION OF HELICOBACTER PYLORI INFECTION IN DUHOK KURDISTAN REGION,IRAQ 29.05.2021
May 30, 2021, 2:53 a.m.


سميناره ك هاته بيشكيشكرن لسه ر:

 A comparison  of  levofloxacin  versus  clarithromycin  efficacy  and  safety  in  the  eradication  of  Helicobacter  Pylori  infection  in...

پتر زانین
سمينار ه ك هاته بيشكيشكرن لسه ر: KNOWLEDGE AND EXPERIENCES OF PHARMACISTS TOWARDS ON-LABEL AND OFF-LABEL PRESCRIBING IN PREGNANCY IN DUHOK GOVERNORATE ON29.05.2021
May 29, 2021, 11:46 p.m.


سميناره ك هاته بيشكيشكرن لسه ر:

" Knowledge  and  experiences  of  pharmacists  towards  on-label  and  off-label  prescribing  in pregnancy  in  Duhok  Governorate<...

پتر زانین
وورك شوبه ك لزير ناف ونيشان:linguistics programming ( NLP) 28.05.2021
May 29, 2021, 3:53 a.m.

 

ل زير جافديريا راكريا كوليزا ده رمانسازى / زانكويا دهوك وورك شوبه ك هاته ئه نجامدان  بريكا ئه ن ئه نترنيتى بو ماوى ئيك روش ل

   ل زير ناف و نيشان"Neuro-Linguistics  Programming(NLP)"

 ئه وا كو هاتيه كريدان ز لايى:<...

پتر زانین