ستافێ ئەکادیمی

                    زينوار عبدالغفار اسماعيل
زينوار عبدالغفار اسماعيل None
ه.تيبينه ر
Chemist