وورك شوپه ك لدور زڤروكا هه يڤانه ( menstrual cycle) بۆ قوتابیێن قوتابخانا هلال یا ناڤنجي
Nov. 2, 2022, 12:34 p.m.

ل رێکه فتی ١/١١/٢٠٢٢ وورك شوپه ك لدور زڤروكا هه يڤانه ( menstrual cycle )و هه روه سا خو پشکنینا مه مکان(Breast Self Examination )هاته ئه نجام ژلایێ ماموستايێن پشکا په رستاریا ئافره تان و ته ندروستیا جڤاکی ل کولیژا په رستاری( مامۆ ستا رووبار انور و مامۆستا کوثر محمود)هاته لدارخستن بو قوتابی و مامۆستایێن ناڤنجیا هه لال یا کچان،

ده ستخوشیێ ل هه ردوو ماموستايێن هێژا دکه ین