خوله کا راهێنانێ بو قوتابیێن قوناغا چوارێ
July 17, 2022, 9:56 a.m.

ئه ڤرو روژا شه مبى رێكه فتى 16/7/2022 خوله كا راهێنانێ بو قوتابيێت قوناغا چارێ هاته ئه نجام دان. ئه ڤ خولا راهێنانێ تايبه ته ب چاوانيا سه ره ده ريێ دگه ل نه خوشيێت پێتفى ب فريا گوزاريا ده ستپێكى بو زاروكێن ساڤا، زاروكان، و پێگه هشتيا ئه ف خوله دێ هه مى قوتابى به شداربن ب شێوه یێ گروپێن بچویك و هه ر گروپه ك دێ بو ماوێ 3 روژان به رده وام بيت. خول دهێته ئه نجام دان ل سه نته رێ راهێنانێ و دهێته برێڤه برن و مه شقدان ژ لايێ دكتورێن سه نته رى و ماموستايێن كوليژا په رستارى. ل دوماهيا خولێ، دئ باوه رنامه ل سه ر به شداربويان هێنه دابه شكرن.