سمینارا کونترۆلا کرنا فشارا دەروونی
July 6, 2016, 8:52 p.m.

ل بەروارێ ٢٧/٢/٢٠١٦ سمینارەک لدور کونترۆل کرنا فشارا دەروونی ل دەمێ ئەزمونان بۆ فێرخوازاێن قوناغا ئێک ژ ئالیێ ماموستا سالم سعید شارەزایێ پەرستاریا دەروونی ل هولا سمیناران ل کولێژا پەرستاری هاتە لدارخستن. کونترۆل کرنا سترێس ل دەمێ ئەزمونان بۆ فێرخوازێن قوناغا ئێک کۆ خودان سەربورەکا گەلەک کێمن زور گرینگە. ماموستا سالم سعید داکوکی لسەر شێوەیێن پراکتیکی یێن کونترۆل کرنا سترێس ل دەمێ ئەزمونان کر.