ئاگەهدارى
Oct. 6, 2016, 3:56 p.m.

بۆ هەمو فێرخوازێن مێڤان ل کولێژا پەرستاری:

ئاگەهداریا هەمو فێرخوازێن کۆ سالا دەرباز بوویی وەکو مێڤان ل کولێژا پەرستاری- زانکویا دهوک بداوی ئینایە و خوازیار کۆ ل سالا خواندنێ ‎٢٠١٦-٢٠١٧ ل کولێژا مە بەردەوامی ب خواندنێ بدەن، لارینەبونا فەرمی ژ زانکویا خو رادەستی یەکەیا تومارێ بکەن.