ستافێ ئەکادیمی

                    دلگش محمد صالح طیب
دلگش محمد صالح طیب None
ماموستا
جڤاكناسى