ئەزموونێن پراکتیکی و تیوری یێن خولا دووێ
Aug. 20, 2016, 11:15 p.m.

خشتەیێ ئەزموونێن پراکتیکی و تیوری یێن خولا دووێ یا ئەزموونان بۆ ساڵا خواندنێ ٢٠١٥/٢٠١٦ دوهی ڕۆژا دووشەمبی رێکەفتی ١٥-٨-٢٠١٦