ل كۆلیژا زانستێن ئەندازیاریا چاندنێ پرۆپۆزەلێ ماستەرێ هاتە گەنگەشە كرن
Sept. 10, 2021, 3:42 p.m.

ل رۆژا 08/09/2021 پرۆپۆزەلێ ماستەرێ یێ قوتابی (رحمه صباح كری) قوتابیێ ماستەرێ ل كۆلیژا زانستێن ئەندازیاریا چاندنێ پشكا پاراستنا رووەكی هاتە گەنگەشە كرن لژێر ناڤێ

Molecular Identification and pathogenicity of new populations of wheat seed gall nematode Anguine tritici cause of ear-cockle diseases and its control

لژنا گەنگەشێ ژ ڤان بەرێزان پێكهاتبوو

  • پ. د. وزیر علی حسن (سەرۆك)
  • د. فراس كاظم الجبوري (ئەندام)
  • م. پیمان حسین حسن (ئەندام)
  • پ. د. سلیمان نایٔف عمی (ئەندام و رێبەر)

پشتی تێبینیێن لژنا گەنگەشەكرنێ‌، پرۆپۆزەل هاتە وەرگرتن كو ل كۆلیژا زانستێن ئەندازیاریا چاندنێ ڤەكۆلین ل سەر بهێتە كرن بۆ ناما ماستەرێ‌