کەمپینا پشتەڤانیا بەرهەمێ خومالی
Jan. 18, 2018, 12:54 a.m.

ئه ڤرو د كه مپینا ئه س پشته ڤانیا به رهه مێ خومالی دکەم ل ناڤەندا قوتابیان بو فروتنا رووەکێ بروکلی یێ پروژێ کولیژا چاندنێ و رێکخراوا  GIZ یا ئەلمانی راگرێ کولیژێ ئامادە بو و ب حازربونا جەند دەزگەهێن راگەهاندنێ جەند چافپێکەفتن هاتن کرن دگەل راگرێ کولیژێ دکتور کمال و دکتور روفایل و ماموستایان عبدی و هاشم سەبارەت پروژێ ناڤبری و فروتنا وی ل ناڤا زانکویا دهوك