کومبونەك هاتبو رێکخستن سەبارەت چونا وەلاتێ لبنان
Sept. 5, 2018, 4:32 p.m.

چونا ماموستا Hoger Esmat بو وەزرەتا چاندنێ کو کومبونەك هاتبو رێکخستن سەبارەت چونا وان بو وەلاتێ لبنان ژبەر کونگرێ سالانە سەبارەت مێش و هنگڤینێ وان کو سالا بهێت لبەرە ل کوردستانێ بهێتە کرن و بو زانین گەلەك وەلات پشکداری ڤی کونگرەی دبن