پشكداريا ماموستا (م. احمد محمد حسن) د وورک شوپەکی دا بهەلکەفتا روژا جیهانی یا چیا
Dec. 13, 2022, 1:42 a.m.

پشكداريا ماموستايێ کولیژا زانستێن ئەندازیاریا چاندنێ ل پشکا گەشتیاری و توریزما ژینگەهی (م. احمد محمد حسن) ب سمینارەکێ ل ژێر ناڤ و نیشانێن

((Kurdistan Mountains are an Asset to Develop and Implement Innovative Ecotourism Strategies))

د وورک شوپەکی دا ل کولیژا زانستێن مروڤایەتی پشکا جوگرافیا بهەلکەفتا روژا جیهانی یا چیا.

(The mountain day)