سمینارەك هاتە پێشکێشکرن ژلایێ رێكخراوا MAG لدور مينا بو قوتابیێن پشكا درستانىَ
July 19, 2018, 5:13 p.m.

رێکەفتی8/7/2018 ل هولا بشكا دارستان ل کولیژا چاندنێ سمینارەك هاتە پێشکێشکرن ژلایێ رێكخراوا MAG لدور مينا بو قوتابیێن پشكا درستانىَ یێن پشکدار دخولا هاڤینێ دا