رێ ورەسمێت دەست ژکاربەردانا بەرێز د. شکري حجي ھاتە کرن و بەرێز د.بھزاد محمد طاهر دەست بکاربو وەک ھاریکارێ راگرێ کولیژێ
Dec. 3, 2020, 11:54 a.m.

ل دیف رێنمایێت کارگێری ولدیف داخازا ھاریکارێ راگری د. شکري حجي ئەڤرو رێ ورەسمێت دەست ژکاربەردانا بەرێز د. شکري حجي ھاتە کرن و بەرێز د.بھزاد محمد طاهر دەست بکاربو وەک ھاریکارێ راگرێ کولیژێ

دەست خوشی ل د. شکري حجي دکەین

داخازا سەرکەفتنێ بو د. بھزاد دکەین