نشاطات
گه شتا زانستی یا قوتابیێت قوناغا چارێ پشکا گه شتیاری و توریزما ژینگه هێ
فبراير 3, 2019, 10:36 ص

گه شتا زانستی یا قوتابیێت قوناغا چارێ پشکا گه شتیاری و توریزما ژینگه هێ بو ده فه را بارزان و شکه فتا شانه دێر

ب سه ر په رشتیا ماموستا احمد

التفاصيل
فروتن وپاقژكرنا مريشكا لپشكا به رهه مێ گيانه وه رى
فبراير 3, 2019, 10:22 ص

قوتابێن قوناغا چارێ یێت پشکا بەرهەمێ گیانەوەری رابوينە بكارێ
فروتن وپاقژكرنا مريشكا لپشكا به رهه مێ گيانه وه رى

التفاصيل
چێكرنا صمتێت پەزى ژ وانا براكتيكى يا بابەتێ بەرهەمێت پەزى و بزنان ل پروژێ بەرهەمێ گيانەوەرى
فبراير 3, 2019, 10:13 ص

چێكرنا صمتێت پەزى ژ وانا براكتيكى يا بابەتێ بەرهەمێت پەزى و بزنان ل پروژێ بەرهەمێ گيانەوەرى/ زانكويا دهوك.

Hoof trimming of sheep in practical lecture of sheep and goat production subject at livestock project of animal production department/ Duhok U…

التفاصيل