قوتابيا سه ره دانا پروژێ چاندنێ
إبريل 30, 2018, 8:01 م

ماموستا : مژده بهزاد
ل وانا پراكتيكي يا extension method ... د بابه تێ
field tripدا قوتابيا سه ره دانا پروژێ چاندنێ ئه وێى دێتە رێڨە برن ژلايێ ماموستايێن كوليژا چاندنێ
و رێكخراوا GIZ يا ئەلمانی ڨە د سنورێ كەمپا دوميز
قوتابيێت قوناغا سيێ پشكا شيرەتكاريا چاندنێ و گەشەپێدانا گوندايەتى