سه ره دانه كئ بو ناڤا کولیژێ و بشكين زانستي
April 30, 2018, 7:21 p.m.

ئه فرو کولیژا چاندنێ و بحازربونا راگرێ کولیژێ دکتور #کمال_نعمان_دوسکی و رێڤەبەرێ کرگێری ماموستا #مردان_احمد_جرجیس رابون ب سه ره دانه كئ بو ناڤا کولیژێ و بشكين زانستي ز بو ئاماده كاريين ڤيستيڤالا يوبيلا زيڤى يا زانكويئ ل كوليزا جاندنئ روزا بينج شه مبي رئكه فتي 26/4/2018