سمینارێت قوتابیان یێت قوناغا چارێ
Nov. 3, 2019, 9:13 a.m.

ئەڤرو رێكەفتی ١٤/١٠/٢٠١٩ ل پشكا ئاخ و ئاڤێ سمینارێت قوتابیان یێت قوناغا چارێ هاتن پێشكێشكرن ل پشكا ناڤبری