ئەنجامدانا وورک شوبێ تایبەت سەر ب پشکا پاراستنا رووەکی ڤە
July 3, 2018, 9:01 p.m.

ئەنجامدانا وورک شوبێ تایبەت سەر ب پشکا پاراستنا رووەکی ڤە  بناڤێ

Irrigation (different tecniques)-Under green house and open field conditions