كولیژا كارگێری وئابوری

كوليژا كارگێری و ئابوورى ب هەفکاری دگەل سەنتەرێ راهێنانا پێداگوچى و پەرەپێدانا ئەکادمی رابوينه ب ئەنجام دانا خولەکێ ل ژێر ناڤ و نيشانێن (leadership)
Feb. 7, 2024, 1:35 a.m.

                كوليژا كارگێری و ئابوورى ب هەفکاری دگەل سەنتەرێ راهێنانا پێداگوچى و پەرەپێدانا ئەکادمی رابوينه ب ئەنجام دانا خولەکێ ل ژێر ناڤ و نيشانێن (leadership)

كوليژا كارگێری و ئابوورى ب هەفکاری دگەل سەنتەرێ راهێنانا پێداگوچى و پەرەپێدانا ئەکادمی رابوينه ب ئەنجام دانا خولەکێ ل ژێر ناڤ و نيشانێن (leadership) بو سەروك و ئەندامێن جڤاتا زانكويا دهوك' هەژى گوتنێ ئەف خوله دێ بو ماوێ 5 حەفتيان يا بەردەوام بيت هەر ژ رێکەفتی 5/2/2024 تا 4/3/2024.

WhatsApp Image 2024-02-07 at 01.27.20_20f41a1f.jpg

WhatsApp Image 2024-02-07 at 01.27.20_5b0f7c54.jpg

WhatsApp Image 2024-02-07 at 01.27.20_7c61fddb.jpg

WhatsApp Image 2024-02-07 at 01.27.20_7dd7dd4a.jpg

WhatsApp Image 2024-02-07 at 01.27.20_41a4afb0.jpg

WhatsApp Image 2024-02-07 at 01.27.20_60a62abb.jpg

WhatsApp Image 2024-02-07 at 01.27.20_85c25c3b.jpg

WhatsApp Image 2024-02-07 at 01.27.20_e30493d5.jpg