كولیژا كارگێری وئابوری

گێرانا سميناركێ بو ماموستا هلز غلي حسن ل ژێر ناڤێ دەستژکارکێشانا سەروک وەزیران ل دیف دستوری
Jan. 4, 2020, 10:15 p.m.

ل روژا ئيك شمبى رێكه‌فتی15-12-2019 به‌شی ژمێریاری ل كوليژا كارگێری و ئابووری رابوو بگێرانا سميناراكا زانستی  ل هولا سميناران بو ما موستا (هلز علي حسن) ل ژێر ناڤێ (دەستژکارکێشانا سەروک وەزیران ل دیف دستوری) بو زانين سمينار هاته‌ پێشكشكرن ب ئاماده‌بوونا (    ) ماموستايێن كوليژێ