تید ئیکس دهوک
Feb. 17, 2019, 9:59 a.m.

بو جارا  ئێکێ ل پارێزگەها دهوکێ, کونفرانسا نیڤ دەولەتى تید ئیکس هاته ساخکرن, ب ئامەدەبونا پارێزگارێ دهوکێ دگەل چەندین کەسایەتیێن حکومى