بەنكا پسیارا
Feb. 7, 2016, 12:43 a.m.

بانکا پرسیارا

بانکا پرسیارا بریتیە لە چەندین پرسیارێت جورەوجور کو هەمى بابەتێ خواندنێ ڤەدگرن. ئەڤ پرسیارە دێ هێنە دانان ژلایێ مامووستایێ بەرپرس ژ بابەتێ خواندنێ بـ درێژیا کورسى یان سالا خواندنێ و دێ هێنە دان بۆ قوتابیا بتنێ دوو حەفتیا بەرى ئەزموونا دوماهیێ. پێتڤى یە مامووستا نە کێمتر ژ 40 پرسیارا ئامادە بکەت بۆ بابەتێ کورسى و نە کێمتر ژ 80 پرسیارا بۆ بابەتێ سالانە بێ دانانا بەرسڤا. بۆ ئەزموونا دوماهیێ، مامووستا دێ ژمارەکا پرسیارا هەلبژێریت ژ بەنکا پرسیارا ونابیت پرسیار بێتە دانان بۆ ئەزموونا دوماهیێ دەرڤەى ڤێ بانکێ. ئەڤ شێوازە هاتیە دانان بـ مەبەستا زیادتر تێکەهشتنا قوتابیا بۆ بابەتێن خواندنێ و ل چەندین زانکۆیێن پێشکەفتى یێن جیهانى دهێتە بکارئینان.