ژڤانێن گرنگ
June 28, 2021, 6:55 p.m.

ژڤانێن گرنگ :
1/9/2021 دوماهیك ژڤان بو وه‌رگرتنا پوختێن ڤه‌كولینا
5/9/2021 راگه‌هاندنا پوختێن هاتینه‌ وه‌رگرتن
5/12/2021 دوماهیك ژڤان بو وه‌رگرتنا ڤه‌كولینا
5/2/2022 راگه‌هاندنا ڤه‌كولینێن هاتینه‌ وه‌رگرتن
30-31/3/2022 ژڤانێ ئه‌نجامدانا كونفرانسى