مێژو
May 29, 2023, 3:25 p.m.

ئێك ژ بە شێن سە رە كی ل كولیژا زانست و پە روەردە/ئاكرێ  ئە و بەشە یا هاتیە دامە زراندن دگە ل دامە زراندن كولێژا ل سالا (2009) ئە ڤ بەشە پێك دێت لە (14) ماموستا دامە زراندن  یان (میلاك) د گەل (15) ماموستایێن دی  وەك ( وانە بیژن و سە رە دان و گرێبە ستن),ئەم هە می ماموستایانە خاوەنی شهادە ی و ماستە ر و دكتورا.

ئە م بە شە پێ رابوی ب سێ خولێن  دەرچوون ,ژمارا وان قوتابیێن  ئە م  دەرچووی (258),هەمی قوتابی  دبنە خودانێ برواناما (بە كالوریوس).

ئەڤ بەشە ژێرەكێ سەرەكی یە بو وەزاروتا پەروەردە چونكە ماموستایێن دەرچویێن ڤی بەشەی  دبنە ماموستایێن (بابەتین كومەلایەتی) ل وەزارەتی پەروەردە.