ستافێ ئەکادیمی

                    د. هفال علي حسين
د. هفال علي حسين ____________________________
ماموستا
كيمياء فيزيكي
 • دكتوراه له كيميا فيزيكي،زانكويا دهوك،عيراق

  ماسته ر له الكيميا فيزيكي،زانكويا ليستر،به ريتانيا

  بكلوريوس له الكيميا،زانكويا دهوك،عيراق

 • 1-The impact of the ionic liquid viscosity on the electroplating process of Zn, Sn and Zn/Sn alloys in Journal of Duhok university-Iraq

  2- Hussein HA, Fadhil GF. Theoretical investigation of para amino-dichlorochalcone isomers, part I: A DFT structure—stability study. J Phys Org Chem. 2020; e4073. https: //doi. org/ 10.

  1002/poc.4073.

 • ١-خویندنا پرکتیکی و ثیوری density functional theory and ab initio لسە ر مادین ئه ندمی و شیکارکرنا وان بکار اینانا ئامیرین IR,NMR and mass spectroscopy.

  ٢-ئامادە کرنا دارێ دە ستکرد و خواندنا به رین وێ یێن میکانیکی بکار ئینانا young modulus ،tensile stress ,strain tensile.

  ٣-خاندنا نیشتنا مادین رە ق و خاندنا شکلێ پلیتی بکارئینانا x-ray diffraction technique studying و scanning electron microscopy(SEM).

 • ٢٠١٤-٢٠٢٠ دانا مادین پرە کتیکی بو قوتابین بکلوریوسی ب مادا کیمیا فیزیکی.

  ٢٠٢٠-٢٠٢٢ دانانا مادین ثیوری ب کیمیا شیکاری، ژیانی، گشتی،مە ترسی و گه نگه شا زانستی بو قوتابیێن ڤان کولیژان

  ئە ندازیاری کیمیا پولی تکنیکی، زانستین ته ندروستی،کیمیا بزیشکی،پشکا کیمیا و زەوی ناس.

 • قوتابیێن بکلوریوسی لدور بابه تین جیاجیا د کیمیا فیزیکیدا

 •   +9647507816646
    havalali@uod.ac

 • داونلود