سمينار ه ك هاته بيشكيشكرن لسه ر: KNOWLEDGE AND EXPERIENCES OF PHARMACISTS TOWARDS ON-LABEL AND OFF-LABEL PRESCRIBING IN PREGNANCY IN DUHOK GOVERNORATE ON29.05.2021
May 30, 2021, 12:03 a.m.


سميناره ك هاته بيشكيشكرن لسه ر:

" Knowledge  and  experiences  of  pharmacists  towards  on-label  and  off-label  prescribing  in pregnancy  in  Duhok  Governorate"

  

زلايى : د. هشيار كرمافي

 ل روزا شه مبى 29  -05 - 2021

Zoom بريكا