ستافێ ئەکادیمی

                    بارين نجيب محمد
بارين نجيب محمد ستافێ فێرکنێ
ماموستايێ هاريكار
None