ستافێ ئەکادیمی

                    سفر محمد حاج
سفر محمد حاج None
بروفيسوري هاريكار
دل و هناڤ