ستافێ ئەکادیمی

                    رمضان صلاح الدين عيسى
رمضان صلاح الدين عيسى بريادةرىَ بةشى
ماموستا
دل و هناڤ