ستافێ ئەکادیمی

                    برجان هاشم طه
برجان هاشم طه None
بروفيسوري هاريكار
ده روونى