ستافێ ئەکادیمی

                    لقمان اسماعيل عبدالله
لقمان اسماعيل عبدالله ستافێ فێرکنێ
ماموستايىَ هاريكار
کەلاشتن