قوناغا ئێکێ

قوناغا ئیكێ – وه‌رزێ ئێكێ

بابه‌ت

ده‌مژمێر

یه‌كه‌

1 رێزمانا ئینكلیزى1

3

6

گوهدارى و ئاخفتن 1

3

6

خواندن و نڤیسین 1

3

6

بنه‌مایێن وه‌رگێرانى

3

6

گه‌نگه‌شا ئه‌كادیمی (ب زمانێ ئینگلیزى)

2

2

كومپیوته‌ر(ب زمانێ ئینگلیزى)

2

2

خواندنێن كوردستانى (ب زمانێ ئینگلیزى)

2

2

سه‌رجه‌م

18

30

 

قوناغا ئیكێ – وه‌رزێ دووێ

بابه‌ت

ده‌مژمێر

یه‌كه‌

2 رێزمانا ئینكلیزى2

3

6

گوهدارى و ئاخفتن 2

3

6

خواندن و نڤیسین 2

3

6

بنه‌مایێن وه‌رگێرانى

3

6

هزرا ره‌خنه‌گرى (ب زمانێ ئینگلیزى)

2

2

كومپیوته‌ر(ب زمانێ ئینگلیزى)

2

2

مافێن مروڤى (ب زمانێ ئینگلیزى)

2

2

سه‌رجه‌م

18

30