ستافێ ئەکادیمی

                    عزالدین رجب محمد
عزالدین رجب محمد
پروفیسورێ هاریکار