ستافێ ئەکادیمی

                    عزالدین رجب محمد
عزالدین رجب محمد None
پروفیسورێ هاریکار
None