ستافێ ئەکادیمی

                    لولاڤ محمد حسن
لولاڤ محمد حسن None
پروفیسورا هاریکار
رومان