ستافێ ئەکادیمی

                    هاڤین محمد عبدالمجید
هاڤین محمد عبدالمجید None
ماموستا
زمانڤانى