ستافێ ئەکادیمی

                    الاء محمود احمد
الاء محمود احمد
ماموستا هاریکار
واتاسازى