كوليژا ئەندازیارى

وورکشوپەک ژلایێ (د. شکر قەرەنی) بو قوتابیێن ماستەرێ ل دوور چەوانیا نڤیسینا ناما ماستەرێ
Aug. 29, 2020, 10:54 p.m.

ئەنجام دانا وورکشوپەکێ ژلایێ (د. شکر قەرەنی) بو قوتابیێن ماستەرێ ل دوور چەوانیا نڤیسینا ناما ماستەرێ و بەڵاڤوکا زانستی بۆ ماوێ دوو ڕوژا. ٥-٦-٢٠٢٠ و٦-٦-٢٠٢٠.