سەرەدانا بەرێز ارنود ڤان بوفن بەرپرسێ رێكخراوا دیلفی یا هولەندی دگەل خانم هانا زیڤنبرجن بو كولیژا زانستێن ئه ندازياريا چاندنێ
Nov. 25, 2021, 11:32 p.m.

‎سەرەدانا بەرێز ارنود ڤان بوفن بەرپرسێ رێكخراوا دیلفی یا هولەندی دگەل خانم هانا زیڤنبرجن بو كولیژا زانستێن ئه ندازياريا چاندنێ ژبو گەنگەشەكرنا چەوانیا رێڤەبرنا پروژێ هەفپشك دناڤبەرا هەردوو ئالیان دا كو هاتنە پێشوازی كرن ژلایێ هاریكارێ راگری هێژا دكتور بهزاد محمد طاهر و بەرێز رێكخەرێ پروژەی دكتور روفایل شلیمون توما