نوچە
قوتابيێت پشكا بيستانكارى رابون ب پاقشكرنا دەور و بەرىت پشكێ
July 30, 2018, 4:05 p.m.

قوتابيێت پشكا بيستانكارى رابون ب پاقشكرنا دەور و بەرىت پشكێ هەتا دەف پرسگەها کولیژێ

پتر زانین
پشکا زانستيت ئاخ و ئا ڤي رابون ب هەوەکا پاقژکرنێ بو ناڤا کولیژێ و دەوروبەرێن پشکێن ناڤبری
July 29, 2018, 4:03 p.m.

پشکا زانستيت ئاخ و ئا ڤي رابون ب هەوەکا پاقژکرنێ بو ناڤا کولیژێ و دەوروبەرێن پشکێن ناڤبری

ب سەرپەرشتیا ماموستایان
عزالدين علي
سربست اسماعيل

پتر زانین
خولا هاڤينێ پشكا ده رامه تێن كێلگه هى بو كارگه ها ئيسفه نجى ل دهوکێ
July 29, 2018, 4:02 p.m.

خولا هاڤينێ پشكا ده رامه تێن كێلگه هى بو كارگه ها ئيسفه نجى ل دهوکێ

ب سه ر په رشتيا ماموستا نهلة

پتر زانین
سەرەدانا قوتابيێت پشکا بیستانکاری بو بيستانێت فێقي وچەوانيا ديزاينكرنا بسيتانەكێ فێقي
July 26, 2018, 4 p.m.

سەرەدانا قوتابيێت پشکا بیستانکاری بو بيستانێت فێقي وچەوانيا ديزاينكرنا بسيتانەكێ فێقي بەرى بهێته چاندن (تصميم و تخطيط بستان الفاكهة بالطريقة العلمية)
دكەل ماموستا ناجي عصام

پتر زانین
سەرەدانا قوتابيێت قوناغا سيێ بيستانكارى بو بيستانێت كوليژێ
July 25, 2018, 4:41 p.m.

سەرەدانا قوتابيێت قوناغا سيێ بيستانكارى بو بيستانێت كوليژێ
دگەل دكتور ازاد احمد و ماموستا حسن سليم

پتر زانین
پشکێن دارستان و پاراستنا رووەکی رابون ب هەوەکا پاقژکرنێ بو ناڤا کولیژێ و دەوروبەرێن
July 25, 2018, 4:37 p.m.

پشکێن دارستان و پاراستنا رووەکی رابون ب هەوەکا پاقژکرنێ بو ناڤا کولیژێ و دەوروبەرێن پشکێن ناڤبری

ب سەرپەرشتیا ماموستایان
ئاری و ژڤان ژ دارستان
پەیمان و شرین ژ پاراستنا رووەکی

پتر زانین
گه شتازانستی يا پشكا زانستێت ئاخ و ئاڤێ بو فه رمانگه ها ژينگه هێ ل دهوكێ
July 25, 2018, 4:35 p.m.

گه شتازانستی يا پشكا زانستێت ئاخ و ئاڤێ بو فه رمانگه ها ژينگه هێ ل دهوكێ
ب سه ر په راشتيا مامو ستا بختار حسن محمد

پتر زانین
سمینارەك ژ لایێ رێڤەبەرێ رێڤەبەریا دارستان و پاوان ل دهوکێ ڤە هاتە پێشکێشکرن
July 24, 2018, 4:34 p.m.

قوتابیێن پشکا دارستان و سمینارەك ژ لایێ رێڤەبەرێ رێڤەبەریا دارستان و پاوان ل دهوکێ ڤە هاتە پێشکێشکرن

پتر زانین
پشکا دەرامەتێن کێلگەی رابون ب هەوەکا پاقژکرنێ بو ناڤا کولیژێ
July 24, 2018, 4:32 p.m.

پشکا دەرامەتێن کێلگەی رابون ب هەوەکا پاقژکرنێ بو ناڤا کولیژێ و دەورو بەرێن پشکا ناڤبری

پتر زانین