ل كۆلیژا زانستێن ئەندازیاریا چاندنێ پرۆپۆزەلێ ماستەرێ هاتە گەنگەشە كرن
Sept. 23, 2021, 1:30 a.m.

ل رۆژا 20/09/2021 پرۆپۆزەلێ ماستەرێ یێ قوتابی (هيلان عبدالوهاب محمد) قوتابیێ ماستەرێ ل كۆلیژا زانستێن ئەندازیاریا چاندنێ پشكا پاراستنا رووه‌كى هاتە گەنگەشە كرن لژێر ناڤێ

Effect of Supplemental Feeding on Silk Glans and the Development of Silkworm (Bombyx mori L.) in Two Successive Generations

لژنا گەنگەشێ ژ ڤان بەرێزان پێكهاتبوو

  • پ. د. لزگين حجى عساف (سه روك)
  • پ. ھ. د. فيروز رمضان حسن (ئه ندام)
  • پ. ھ. د. هلگورد رشيد اسماعيل (ئه ندام)
  • پ. ھ. د. زهره‌ نايف ايوب (ئه ندام و ريبه ر)

پشتی تێبینیێن لژنا گەنگەشەكرنێ‌، پرۆپۆزەل هاتە وەرگرتن كو ل كۆلیژا زانستێن ئەندازیاریا چاندنێ ڤەكۆلین ل سەر بهێتە كرن بۆ ناما ماستەرێ