ل كۆلیژا زانستێن ئەندازیاریا چاندنێ پرۆپۆزەلێ ماستەرێ هاتە گەنگەشە كرن
Sept. 20, 2021, 3:41 p.m.

ل رۆژا 20/09/2021 پرۆپۆزەلێ ماستەرێ یێ قوتابی (هادی مراد حسن) قوتابیێ ماستەرێ ل كۆلیژا زانستێن ئەندازیاریا چاندنێ پشكا بیستانکاری هاتە گەنگەشە كرن لژێر ناڤێ

Response of two cultivars of broad bean (vicia faba L.) to planting date and herbicides application.

لژنا گەنگەشێ ژ ڤان بەرێزان پێكهاتبوو

  • پ. د. سالم حمادي عنتر (سه روك)
  • پ. ھ. د. عبد الجبار احسان سعيد (ئه ندام)
  • پ. ھ. د. گوهدار صالح حسين (ئه ندام)
  • پ. ھ. د. عباس علو خضر (ئه ندام و ريبه ر)

پشتی تێبینیێن لژنا گەنگەشەكرنێ‌، پرۆپۆزەل هاتە وەرگرتن كو ل كۆلیژا زانستێن ئەندازیاریا چاندنێ ڤەكۆلین ل سەر بهێتە كرن بۆ ناما ماستەرێ