ل كۆلیژا زانستێن ئەندازیاریا چاندنێ پرۆپۆزەلێ ماستەرێ هاتە گەنگەشە كرن
Sept. 23, 2021, 1:29 a.m.

ل رۆژا 22/09/2021 پرۆپۆزەلێ ماستەرێ یێ قوتابی (محمد زكي ايوب) قوتابیێ ماستەرێ ل كۆلیژا زانستێن ئەندازیاریا چاندنێ پشكا بیستانکاری هاتە گەنگەشە كرن لژێر ناڤێ

(Rootng response of three dirrerent cypress species (Cupressus sp.) cuttings to propagation media and auxin tretments)

لژنا گەنگەشێ ژ ڤان بەرێزان پێكهاتبوو

  • پ. د. عمار عمر عبدالله (سه روك)
  • پ. د. يوسف حسين حمو (ئه ندام)
  • پ. ھ. م. ليلی شعبان محمد (ئه ندام)
  • پ. د. يوسف علي عبدالرحمن (ئه ندام و ريبه ر)

پشتی تێبینیێن لژنا گەنگەشەكرنێ‌، پرۆپۆزەل هاتە وەرگرتن كو ل كۆلیژا زانستێن ئەندازیاریا چاندنێ ڤەكۆلین ل سەر بهێتە كرن بۆ ناما ماستەرێ