ل كۆلیژا زانستێن ئەندازیاریا چاندنێ پرۆپۆزەلێ ماستەرێ هاتە گەنگەشە كرن
Oct. 12, 2021, 3:27 p.m.

ل رۆژا 23/08/2021 پرۆپۆزەلێ ماستەرێ یێ قوتابی (م. تحسين طه بابير) قوتابیێ ماستەرێ ل كۆلیژا زانستێن ئەندازیاریا چاندنێ پشكا پاراستنا رووەكی هاتە گەنگەشە كرن لژێر ناڤێ

Taxonomic and Molecular Study of Some Species of Longhorned Beetles (Cerambayeidae: Coleoptera) in Duhok Province

لژنا گەنگەشێ ژ ڤان بەرێزان پێكهاتبوو

  • پ. هـ. د. وند على خالص (سەرۆك)
  • پ. هـ. د. فيروز رمضان حسن (ئەندام)
  • پ. هـ. د. بتول عبدالله كرسو (ئەندام)
  • پ. هـ. د. هلگورد رشيد اسماعيل (ئەندام و رێبەر)

پشتی تێبینیێن لژنا گەنگەشەكرنێ‌، پرۆپۆزەل هاتە وەرگرتن كو ل كۆلیژا زانستێن ئەندازیاریا چاندنێ ڤەكۆلین ل سەر بهێتە كرن بۆ ناما ماستەرێ‌