گەنگەشا پروپوزەلێ دكتورایێ

ئەڤرو رێكەفتی ١٠/٣/٢٠٢١ روژا چارشەمبی گەنگەشا پروپوزەلێ دكتورایێ یێ قوتابیێ خاندنا بلند دكتورا رزگار ادریس ژ پشكا ئاخ و ئاڤێ ل هولا مدرجێ ل كولیژێ