گەنگەشا ناما ماستەرێ
Sept. 2, 2019, 1:44 p.m.

ئەڤرو رێكەفتی ٢٩/٨/٢٠١٩ روژا پێنج شەمبی ل هولا مدرج گەنگەشا ناما ماستەرێ یا قوتابیا خاندنا بلند (كوردستان) ل پشكا ئاخ و ئاڤێ